Máy cô quay chân không


  Thông số kỹ thuật:

  • Nhiệt độ bể gia nhiệt lên tới 210°C
  • Dùng cho ống cô từ 20 ml - 5 L
  • Độ chính xác nhiệt độ  ± 1°C​

  Ưu điểm:

  • Vòng đệm chân không PTFE  kháng hóa cực cao
  • Chương trình tự động dò điểm bay hơi
  • Màn hình điều khiển kéo dài​