Kit kiểm tra chỉ tiêu nước


  Thông số kỹ thuật:

  • Ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực
  • Thao tác đơn giản, phù hợp mọi đối tường người dùng
  • Khả năng kiểm tra đa chỉ tiêu với độ tin cậy cao
  • Tiết kiệm chi phí đầu tư