Quang kế V3000


  Thông số kỹ thuật:

  • Bước sóng (nm): 436, 517, 557, 594, 610, 690
  • Cell size (mm): 13, 28
  • Giao diện phần mềm điều khiển với khả năng cập nhật qua website
  • Chống nước cấp IP67
  • Nhiệt độ hoạt động: 0 to 50℃
  • Data logging: 100 điểm

  Ưu điểm:

  • Vận hành đơn giản & trực tiếp tại hiện trường
  • Giao diện người dùng trực quan với hơn 40 chương trình calibrations sử dụng CHEMetrics Vacu-vials® ampoules và MDL+ test kits
  • Tùy chọn Power LabStation để vận hành trong môi trường phòng thí nghiệm