CỘT SẮC KÝ


  Thông số kỹ thuật và ưu điểm:

  • Được sản xuất để sử dụng cho các ứng dụng dẫn xuất sau cột
  • Đảm bảo phát hiện các hợp chất nhất định ở nồng độ thấp: Axit Amin, Thuốc trừ sâu.
  • Công nghệ GARD™ giúp bảo vệ và tăng thời gian sử dụng