HỆ PHẢN ỨNG QUANG HÓA UVE™


  Thông số kỹ thuật và ưu điểm:

  • Đèn UV 254nm áp xuất thấp với ống phản xạ làm mát.
  • Đèn và dây dẫn bền và ổn định
  • Độ truyền dẫn ánh sáng cao
  • Kết quả cho ra các Peak rất rõ ràng
  • Dễ dàng lắp đặt và sử dụng trong hệ thống HPLC