THIẾT BỊ DẪN XUẤT HÓA PINACLE PCX


  Thông số kỹ thuật và ưu điểm:

  • Chương trình gradient nhiệt độ của lò cột giúp cải thiện phân tách và giảm thời gian chạy
  • Lò cột với dòng khí tuần hoàn giúp làm nóng và lạnh nhanh
  • Đường ống trơ giúp tăng tuổi thọ và giảm sự bảo trì
  • Phần mền điều khiền PCX cho phép kiểm soát chính xác phân phối tác chất và sự chuyển đổi.
  • Áp suất vận hành tối đa 500 psi
  • Độ chính xác dòng 0.5% RSD
  • Kiểm soát chính xác nhiệt độ bộ phản ứng
  • Có thể chương trình hóa nhiệt độ bộ phản ứng và lò cột