THUỐC THỬ, DUNG DỊCH PHA LOÃNG, CHUẨN BỊ MẪU VÀ RỬA GIẢI

  Thông số kỹ thuật và ưu điểm:

  • Đáp ứng các nhu cầu khắt khe của phương pháp dẫn xuất trước cột và sau cột
  • Chất lượng được xác minh bằng hệ thống HPLC dẫn xuất sau cột với độ nhạy cao. Để loại bỏ hoàn toàn chât ô nhiễm ở mức vết