Hệ thống PURGE & TRAP


  Thông số kỹ thuật & Ưu điểm:

  • Sử dụng công nghệ valve 8 cổng điện tử
  • Kiểm soát độ ẩm trong quá trình purge
  • Chế độ Bake mode độc quyền
  • Kiểm soát tạo bọt mẫu bằng bộ cảm biến
  • Hạn chế nhiễm chéo, độ chính xác và độ lặp lại cao