Thiết bị lấy mẫu tự động cho PURGE & TRAP


  Thông số kỹ thuật & Ưu điểm:

  • Vial 40mL (chuẩn EPA), 100 vị trí cho mẫu nước, 90 vị trí cho mẫu đất
  • Công nghệ "valve and loop" với độ chính xác cực cao
  • Hệ thống kiểm soát áp suất, chế độ tiêm điện tử
  • Tích hợp chương trình rửa giải bằng nước nóng giữa các mẫu
  • Kim tiêm mẫu nước và đất riêng lẻ, tránh nhiễm chéo mẫu