Thiết bị chuẩn bị mẫu XPREP - 3


  Thông số kỹ thuật & Ưu điểm:

  • Sử dụng cho cả phương pháp cột và mẻ
  • Giảm thiểu nhiễm chéo mẫu
  • Có thể điều chỉnh áp suất riêng lẻ từng cột
  • Làm sạch tự động và có thể tái sử dụng