Thiết bị chuẩn bị mẫu XPREP - A6 & A12


  Thông số kỹ thuật & Ưu điểm:

  • Phương pháp chuẩn bị mẫu bằng cột nhanh nhất
  • Tự động chạy 100mL mẫu nước qua các cột AOX / TOX ở tốc độ kiểm soát 3mL/phút
  • Phù hợp với nhiều loại cột kích thước khác nhau
  • Tương thích các chuẩn quốc tế như ISO, EPA, DIN