Thiết bị lấy mẫu tự động Archie


  Thông số kỹ thuật & Ưu điểm:

  • Cung cấp 105 hoặc 201 vị trí đặt mẫu
  • Chọn và vận chuyển mẫu chính xác
  • Tín hiệu âm thanh, mã màu và tin nhắn trong TEIS thông báo trạng thái mẫu và các tham số hiệu suất