Thiết bị lấy mẫu tự động GLS


  Thông số kỹ thuật & Ưu điểm:

  • Điều khiển bằng phần mềm tự động
  • Cảm biến rò rỉ khí tạo sự an toàn tối đa
  • Hiệu chỉnh tự động từ một chuẩn đơn CRM
  • 2 loop lấy mẫu tích hợp: 10mL cho khí và 100µL cho khí hóa lỏng