Thiết bị phân tích Lưu huỳnh - Nitrogen


  Thông số kỹ thuật & Ưu điểm:

  • Đầu dò phản ứng quang hóa, UV và điện thế
  • Khoảng làm việc rộng từ ppb đến % khối lượng
  • Hoàn toàn tự động với 3 trạng thái mẫu rắn, lỏng và khí
  • Tương thích theo các tiêu chuẩn quốc tế ASTM, IP, ISO, UOP và EN cũng như TCVN