Thiết bị phân tích Halogen hữu cơ


  Thông số kỹ thuật & Ưu điểm:

  • Giới hạn phát hiện 2.5 ng
  • Đầu dò điện thế, độ chính xác < 0.5%
  • Hoàn toàn tự động với 3 trạng thái mẫu rắn, lỏng, khí
  • Khoảng làm việc rộng từ ppb đến % khối lượng
  • Tương thích các tiêu chuẩn quốc tế ASTM, IP, ISO, UOP, EN, EPA, NEN và TCVN