HỆ CÔ MẪU TỰ ĐỘNG DryVap®


  Thông số kỹ thuật:

  • Tự động xác định điểm cuối quá trình và tắt máy bằng cảm biến mực chất lỏng
  • Cô đồng thời/riêng lẻ 6 mẫu, với lựa chọn 4 thời gian làm khô mẫu khác nhau

  Ưu điểm:

  • Gia nhiệt trực tiếp bằng điện trở và thổi khí
  • Hệ kín, độc lập tránh nhiễm mẫu