MÁY CÔ MẪU GIA NHIỆT THỔI KHÍ NITROGEN XcelVap®


  Thông số kỹ thuật:

  • Có 54 vị trí đặt mẫu, thể tích mẫu từ 1 mL - 200 mL
  • Thổi dòng khí xoáy, nhiệt độ bồn nước lên tới 65°C

  Ưu điểm:

  • Cổng thông hơi phía sau giúp kiểm soát dễ dàng hơi dung môi thoát ra
  • Tạo áp tự động cho tốc độ cô mẫu tối ưu mà không làm
  • văng hay nhiễm chéo mẫu
  • Cảm biến mực nước và hệ thống thoát nước ở phía trước giúp quản lý mực nước trong bồn hiệu quả
  • Các đầu thổi khí có thể tháo lắp riêng lẻ, giúp đơn giản hoá việc bảo trì và giảm chi phí vận hành