THIẾT BỊ CHIẾT PHA RẮN TỰ ĐỘNG SPE-DEX® 4790


  Thông số kỹ thuật:

  • Đáp ứng yêu cầu kiểm soát nước của EPA
  • Vận hành đồng thời lên đến 8 module
  • Tích hợp chế độ rửa bình mẫu tự động

  Ưu điểm:

  • Giảm tối đa việc sử dụng dung môi
  • Tăng tốc độ xử lí, giảm chi phí vận hành
  • Độ lặp lại cao và có thể tiến hành liên tục