THIẾT BỊ CHIẾT PHA RẮN CHO DẦU-MỠ Speed-Vap® IV


  Thông số kỹ thuật:

  • Đáp ứng yêu cầu EPA
  • Áp dụng cho mẫu có thể chiết được bằng
  • hexane (HEM)

  Ưu điểm:

  • Kiểm soát và điều khiển hoàn toàn tự động
  • Thiết kế chuyên dụng cho phân tích dầu, mỡ
  • Có thể thực hiện với số lượng mẫu lớn