THIẾT BỊ CHIẾT PHA RẮN TỰ ĐỘNG SPE-DEX® 5000


  Thông số kỹ thuật:

  • Chạy đồng thời 12 mẫu với phương pháp giống hoặc khác nhau, tương thích với cột 1 - 3 - 6 mL
  • Nạp mẫu tự động từ 1 mL đến 1 L trong cùng một
  • quy trình mà không cần điều chỉnh hệ thống
  • Có thể sử dụng hoặc tuỳ chỉnh 4 phân đoạn chiết mẫu

  Ưu điểm:

  • Thiết kế nhỏ gọn, vững chắc, màn hình cảm ứng điều khiển
  • Tối ưu hoá quá trình chiết với nhiều loại dung môi
  • có thể sử dụng đồng thời
  • Tự động lọc, cô mẫu, rửa hệ thống và thay đổi buffer