MÁY SINH KHÍ ZERO


  Thông số kỹ thuật & ưu điểm:

  • Sinh khí tinh khiết cao < 0.05 - 0.1 ppm THC
  • Tăng độ chính xác và độ lặp lại của quá trình phân tích