HỆ CHIẾT PHA RẮN GreenHouse & Carousel


  Thông số kỹ thuật:

  • Đi kèm với cột chuẩn 3 mL và 6 mL
  • Tương thích giếng micro titer 24 vị trí

Ưu điểm:

  • Thiết kế cột nhồi sáng tạo cho phép chiết tách tuần tự 02 cấp (tách pha và SPE hoặc lọc và SPE)
  • Sử dụng kết hợp áp suất khí gas để tăng tốc đầu ra đối với loại mẫu khó chiết
  • Hỗ trợ các ứng dụng tinh lọc, chiết tách, tách pha và SPE