HỆ CÔ MẪU GIA NHIỆT THỔI KHÍ GreenHouse Blowdown


  Thông số kỹ thuật:

  • Đĩa gia nhiệt trung gian chứa từ 8 đến 24 vial, thể tích từ 3.5 đến 20mL
  • Kiểm soát khí vào và điều khiển gia nhiệt bằng kỹ thuật số +/- 0.5°C

  Ưu điểm:

  • Thực hiện cô quay đồng thời trên nhiều mẫu
  • Bộ ngưng tụ khép kín đảm bảo hiệu suất thu hồi dung môi cao
  • Thiết kế nhỏ gọn phù hợp không gian nhỏ hẹp