HỆ ĐA PHẢN ỨNG 04 VỊ TRÍ Mya 4


  Thông số kỹ thuật:

  • Tốc độ khuấy từ 100 rpm đến 1,000 rpm
  • Điều khiển nhiệt độ từ -30°C đến 180°C
  • Tương thích ống nghiệm thể tích từ 2mL đến 400mL

  Ưu điểm:

  • Thực hiện phản ứng song song tại 04 vị trí
  • Điều khiển thông qua giao diện màn hình cảm ứng
  • Tự động ghi nhận dữ liệu mà không cần giám sát