HỆ PHẢN ỨNG ĐA VỊ TRÍ Carousel 6


  Thông số kỹ thuật:

  • Tương thích nhiều loại bình cầu 5ml, 10ml, 25ml, 50ml, 100ml, 170ml and 250ml
  • Khả năng gia nhiệt mạnh mẽ lên đến 180°C
  • Tùy chọn hệ làm lạnh đến -78°C

Ưu điểm:

  • Thực hiện phản ứng song song tại 06 vị trí bình cầu
  • Dễ dàng lắp đặt và vận hành
  • Thiết kế module phù hợp với nhiều dòng sản phẩm khác của Radleys