HỆ PHẢN ỨNG ĐA VỊ TRÍ


  Thông số kỹ thuật:

  • Thể tích ống nghiệm phù hợp từ 1mL đến 20mL
  • Nhiệt độ điều khiển từ -70°C đến 220°C
  • Tốc độ khuấy từ 30rpm đến 1,400rpm

  Ưu điểm:

  • Khuấy và gia nhiệt cùng lúc lên đến 12 ống nghiệm
  • Khả năng gia nhiệt nhanh và khuấy từ mạnh mẽ
  • Vật liệu PTFE cho khả năng kháng hóa cao