HỆ PHẢN ỨNG KẾT HỢP KHUẤY CƠ Tornado™


  Thông số kỹ thuật:

  • Tích hợp 6 vị trí phản ứng, gia nhiệt tối đa 180°C
  • Tốc độ khuấy 500 rpm tại độ nhớt tối đa 10,000 mPas
  • Phù hợp ống nghiệm với thể tích 50mL, 100mL và 250mL

  Ưu điểm:

  • Nhiều tùy chọn cánh khuấy bằng PTFE
  • Thao tác lắp đặt và vận hành đơn giản theo tiêu chí "tool-free"
  • Tương thích các dòng máy khuấy từ và khuấy cơ trên thị trường