HỆ PHẢN ỨNG TỔNG HỢP GreenHouse Plus


  Thông số kỹ thuật:

  • Gia nhiệt mạnh mẽ và nhanh chóng, lên đến 150°C
  • Tùy chọn bể giữ lạnh để làm mát phản ứng đến -78°C với đá khô và acetone
  • Thiết kế đĩa micro titer 24 vị trí, thể tích từ 0.5 mL đến 7 mL

Ưu điểm:

  • Đầu hồi lưu bằng nước có thể tháo lắp
  • Thực hiện phản ứng trong môi trường khí trơ
  • Dễ dàng quan sát ống nghiệm trong suốt quá trình phản ứng
  • Khả năng kháng hóa cao