BƠM MÀNG CHÂN KHÔNG DryFast®


  Thông số kỹ thuật và ưu điểm:

  • Bộ điều khiển chân không tích hợp để điều chỉnh tốc độ bay hơi và ngăn việc tạo bọt
  • Thích hợp cho các ứng dụng bay hơi cô đặc mẫu
  • Cung cấp độ chân không từ 12 đến 2.7 mbar để xử lý các loại dung môi khác nhau​
  • Thiết kế kháng hóa chất giúp thiết bị hoạt động trong môi trường khắc nghiệt​