Hệ ly tâm chân không HT


  Thông số kỹ thuật:

  • Tốc độ vòng tối đa 1,415 rpm
  • Chân không thấp nhất 0,4 mbar
  • Khoảng nhiệt độ hiển thị từ 0°C đến 60°C

  Ưu điểm:

  • Màn hình cảm ứng trực quan
  • Tốc độ cô mẫu cao, khả năng đông lạnh nhanh
  • Có tùy chọn thiết bị kháng dung môi ăn mòn