THIẾT BỊ PHÂN TÍCH LƯU HUỲNH XPLORER TS

XPLORER TS đến từ TE Instruments (Hà Lan) là thiết bị phân tích Tổng Lưu huỳnh (TS) kích thước nhỏ gọn nhất trên thị trường hiện nay. Thiết bị cung cấp khả năng phân tích nhanh chóng và chính xác các loại mẫu lỏng, LPG, khí và rắn. XPLORER TS được thiết kế để cung cấp các giải pháp tiêu chuẩn hóa và tùy chỉnh phù hợp với nhu cầu phân tích hiện tại cũng như trong tương lai.


Ưu điểm

  • Đầu dò phản ứng quang hóa, UV và điện thế

  • Khoảng làm việc rộng từ ppb đến % khối lượng

  • Hoàn toàn tự động với ba trạng thái mẫu rắn, lỏng và khí

  • Tương thích theo các tiêu chuẩn quốc tế ASTM, IP, ISO, UOP, EN và TCVN


Xem thêm