Hệ thống đông khô sản xuất


  Ưu điểm:

  • Tự động hóa hoàn toàn với quy mô sản xuất
  • Nhiều tùy chọn từ quy mô bán sản xuất đến công nghiệp
  • Thiết kế theo yêu cầu, đáp ứng những yêu cầu khắt khe nhất của ngành sản xuất Dược phẩm