Hệ thống đông khô Virtual Small Production


  Thông số kỹ thuật:

  • Thể tích 50L
  • Nhiệt độ đạt -85°C hoặc âm sâu hơn
  • Nhiệt độ khay từ -70°C đến 65°C

  Ưu điểm:

  • Khả năng ngưng tụ cao cho khối lượng mẫu lớn
  • Thiết kế thông minh, linh hoạt cho không gian hẹp
  • Cấu hình clean room cho GM