Hội Thảo Quốc Tế Việt Nhật Lần Thứ 15

Sau 3 ngày làm việc, Hội thảo Quốc tế Việt Nhật lần thứ 15 với chủ đề “Việt Nam trên đường hội nhập và phát triển bền vững” đã thành công tốt đẹp và bế mạc sáng 16/09/2017, đánh dấu một bước phát triển quan trọng về của ngành hóa, sinh, công nghệ thông tin của Việt Nam.